Logo Universiteit Utrecht

DAC Information and Computing Sciences

home

Introductie

Welkom op de website van de Departementsadviescommissie Informatica en Informatiekunde (voormalig Onderdeelcommissie). De Departementsadviescommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies. Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. De commissie bestaat uit studenten en medewerkers.

Het reglement van orde dat vastgesteld is op 21 september 2017 kunt u hier vinden.

An unofficial English translation of the Rules of Procedure can be found here.