Logo Universiteit Utrecht

DAC Information and Computing Sciences

Vergaderdata

Vergaderdata

Afgelopen vergaderdata:
20-11-2017
24-01-2018
12-03-2018
Zie Notulen pagina voor bijbehorende notulen.

Volgende vergaderdata:
18-04-2018
week 20/21
week 25/26
De vergaderdata voor de rest van 2018 worden nog bepaald.

De vergaderingen zullen plaatsvinden in het BBG.